Root cause analyse

Fakta er udgangspunkt for vore root cause analyse og output vil være en situationsrapport, der klart beskriver problemet og dermed kan det løses hurtigt og effektivt. Causality fejlsøger effektivt og med resultat hver gang.

Se mere

Værdiskabelse

Causality hjælper din virksomhed med at finde den tekniske årsag til jeres gentagende IT problemer. Causality hjælper med at identificere hvilken teknologi eller komponent, som forårsager problemet.

Se mere

Visionen bag Causality

Ofte bliver der anvendt for mange ressourcer på at fejlsøge i IT systemer uden, at man finder årsagen til problemerne. Causality fejlsøger på baggrund af fakta og dermed effektivt og med resultat hver gang!

Se mere